Short Shorts

placeholder image AE Denim X High-Waisted Denim Short Short AE Denim X High-Waisted Denim Short Short

AE Denim X High-Waisted Denim Short Short

$54.95
$21.98
placeholder image AE Ne(X)t Level High-Waisted Denim Short Short AE Ne(X)t Level High-Waisted Denim Short Short

AE Ne(X)t Level High-Waisted Denim Short Short

$54.95
$21.98
placeholder image High-Waisted Sailor Denim Short Short High-Waisted Sailor Denim Short Short

High-Waisted Sailor Denim Short Short

$49.95
$19.98
placeholder image

AE Ne(X)t Level High-Waisted Denim Short Short

$54.95
$21.98
placeholder image Denim Tomgirl Short Short Denim Tomgirl Short Short

Denim Tomgirl Short Short

$49.95
$19.98
placeholder image

AE Tomgirl Denim Short Short

$49.95
$19.98

Soft Shorts

placeholder image AE High-Waisted Ruffle Hem Short AE High-Waisted Ruffle Hem Short

AE High-Waisted Ruffle Hem Short

$34.95
$13.98
placeholder image AE High-Waisted Ruffle Hem Short AE High-Waisted Ruffle Hem Short

AE High-Waisted Ruffle Hem Short

$34.95
$13.98
placeholder image AE High-Waisted Plaid Slim Short AE High-Waisted Plaid Slim Short

AE High-Waisted Plaid Slim Short

$44.95
$17.98
placeholder image AE High-Waisted Plaid Button Front Shorts AE High-Waisted Plaid Button Front Shorts

AE High-Waisted Plaid Button Front Shorts

$34.95
$13.98
Part of a Matching Set!
placeholder image AE High-Waisted Button Up Shorts AE High-Waisted Button Up Shorts
Online Only

AE High-Waisted Button Up Shorts

$34.95
$13.98
Part of a Matching Set!
placeholder image High-Waisted Sweater Short High-Waisted Sweater Short
Online Only

High-Waisted Sweater Short

$39.95
$15.98
placeholder image High-Waisted Sweater Short High-Waisted Sweater Short
Online Only

High-Waisted Sweater Short

$39.95
$15.98
placeholder image High-Waisted Mixed Print Short High-Waisted Mixed Print Short
Online Only

High-Waisted Mixed Print Short

$34.95
$13.98
placeholder image AE Rolled Hem Tie-Dye Short AE Rolled Hem Tie-Dye Short
Online Only

AE Rolled Hem Tie-Dye Short

$34.95
$13.98
placeholder image AE High-Waisted Knit Ruffle Short AE High-Waisted Knit Ruffle Short
Online Only

AE High-Waisted Knit Ruffle Short

$29.95
$11.98
Part of a Matching Set!
placeholder image AE High-Waisted Nylon Short AE High-Waisted Nylon Short
Online Only

AE High-Waisted Nylon Short

$29.95
$11.98
placeholder image AE High-Waisted Leopard Print Shorts AE High-Waisted Leopard Print Shorts
Online Only

AE High-Waisted Leopard Print Shorts

$34.95
$13.98
placeholder image High-Waisted Fleece Short High-Waisted Fleece Short

High-Waisted Fleece Short

$29.95
$11.98
Part of a Matching Set!
placeholder image High-Waisted Fleece Short High-Waisted Fleece Short

High-Waisted Fleece Short

$29.95
$11.98
Part of a Matching Set!
placeholder image High-Waisted Fleece Short High-Waisted Fleece Short

High-Waisted Fleece Short

$29.95
$11.98
Part of a Matching Set!
placeholder image High-Waisted Camo Fleece Short High-Waisted Camo Fleece Short

High-Waisted Camo Fleece Short

$29.95
$11.98
Part of a Matching Set!
placeholder image AE High-Waisted Nylon Short AE High-Waisted Nylon Short
Online Only

AE High-Waisted Nylon Short

$29.95
$11.98
placeholder image AE High-Waisted Fleece Short AE High-Waisted Fleece Short
Online Only

AE High-Waisted Fleece Short

$29.95
$11.98
placeholder image AE High-Waisted Fleece Short AE High-Waisted Fleece Short
Online Only

AE High-Waisted Fleece Short

$29.95
$11.98
placeholder image AE High-Waisted Fleece Short AE High-Waisted Fleece Short
Online Only

AE High-Waisted Fleece Short

$29.95
$11.98
placeholder image AE High-Waisted Fleece Short AE High-Waisted Fleece Short
Online Only

AE High-Waisted Fleece Short

$29.95
$11.98
placeholder image AE High-Waisted Fleece Short AE High-Waisted Fleece Short
Online Only

AE High-Waisted Fleece Short

$29.95
$11.98
placeholder image AE High-Waisted Floral Fleece Short AE High-Waisted Floral Fleece Short

AE High-Waisted Floral Fleece Short

$29.95
$11.98
placeholder image AE High-Waisted Rainbow Trim Fleece Short AE High-Waisted Rainbow Trim Fleece Short

AE High-Waisted Rainbow Trim Fleece Short

$29.95
$11.98
Part of a Matching Set!
placeholder image AE High-Waisted Striped Fleece Short AE High-Waisted Striped Fleece Short
Online Only

AE High-Waisted Striped Fleece Short

$29.95
$11.98
placeholder image AE High-Waisted Fleece Short Short AE High-Waisted Fleece Short Short
Online Only

AE High-Waisted Fleece Short Short

$29.95
$11.98
placeholder image AE High-Waisted Nylon Short AE High-Waisted Nylon Short
Online Only

AE High-Waisted Nylon Short

$29.95
$11.98
placeholder image High-Waisted Fleece Short High-Waisted Fleece Short
Online Only

High-Waisted Fleece Short

$29.95
$11.98
Part of a Matching Set!
placeholder image AE High-Waisted Nylon Short AE High-Waisted Nylon Short
Online Only

AE High-Waisted Nylon Short

$29.95
$11.98
placeholder image High-Waisted Fleece Short High-Waisted Fleece Short
Online Only

High-Waisted Fleece Short

$29.95
$11.98
placeholder image AE High-Waisted Nylon Short AE High-Waisted Nylon Short
Online Only

AE High-Waisted Nylon Short

$29.95
$11.98
placeholder image High-Waisted Fleece Short High-Waisted Fleece Short
Online Only

High-Waisted Fleece Short

$29.95
$11.98

Mom Shorts

placeholder image Floral Denim Mom Shorts Floral Denim Mom Shorts

Floral Denim Mom Shorts

$49.95
$19.98

Tomgirl Shorts

placeholder image AE Tomgirl Denim Bermuda Short AE Tomgirl Denim Bermuda Short

AE Tomgirl Denim Bermuda Short

$49.95
$11.99
placeholder image Tomgirl Denim Bermuda Short Tomgirl Denim Bermuda Short

Tomgirl Denim Bermuda Short

$49.95
$11.99

Bermuda Shorts

placeholder image AE Ne(X)t Level High-Waisted Denim Skinny Bermuda Short AE Ne(X)t Level High-Waisted Denim Skinny Bermuda Short
Online Only

AE Ne(X)t Level High-Waisted Denim Skinny Bermuda Short

$49.95
$19.98

Overall Shorts

placeholder image AE 90s Boyfriend Denim Short Overall AE 90s Boyfriend Denim Short Overall
Online Only

AE 90s Boyfriend Denim Short Overall

$69.95
$27.98
placeholder image High-Waisted Striped Denim Short Overall High-Waisted Striped Denim Short Overall
Online Only

High-Waisted Striped Denim Short Overall

$69.95
$27.98

Bike Shorts

placeholder image AE Studio Bike Short AE Studio Bike Short

AE Studio Bike Short

$24.95
$9.98
placeholder image AE Studio Bike Short AE Studio Bike Short

AE Studio Bike Short

$24.95
$9.98
placeholder image AE Studio Bike Short AE Studio Bike Short

AE Studio Bike Short

$24.95
$9.98
placeholder image AE Studio Bike Short AE Studio Bike Short

AE Studio Bike Short

$24.95
$9.98
placeholder image AE Studio Bike Short AE Studio Bike Short

AE Studio Bike Short

$24.95
$9.98
placeholder image Aerie Move Seamless High Waisted Bike Short Aerie Move Seamless High Waisted Bike Short

Aerie Move Seamless High Waisted Bike Short

$34.95
$13.98
placeholder image Aerie Move Seamless High Waisted Bike Short Aerie Move Seamless High Waisted Bike Short

Aerie Move Seamless High Waisted Bike Short

$34.95
$13.98
placeholder image Aerie Move Seamless High Waisted Bike Short Aerie Move Seamless High Waisted Bike Short

Aerie Move Seamless High Waisted Bike Short

$34.95
$13.98
New Fit!
placeholder image Aerie Move Seamless High Waisted Bike Short Aerie Move Seamless High Waisted Bike Short

Aerie Move Seamless High Waisted Bike Short

$34.95
$13.98
New Fit!
placeholder image Aerie Move Seamless High Waisted Bike Short Aerie Move Seamless High Waisted Bike Short

Aerie Move Seamless High Waisted Bike Short

$34.95
$13.98
New Fit!
placeholder image Aerie Chill High Waisted Bike Short Aerie Chill High Waisted Bike Short

Aerie Chill High Waisted Bike Short

$24.95
$9.98
Part of a matching set!
placeholder image Aerie Chill High Waisted Bike Short Aerie Chill High Waisted Bike Short

Aerie Chill High Waisted Bike Short

$24.95
$9.98
Part of a matching set!
placeholder image Aerie Chill High Waisted Bike Short Aerie Chill High Waisted Bike Short

Aerie Chill High Waisted Bike Short

$24.95
$9.98
Part of a matching set!
placeholder image Aerie Chill High Waisted Bike Short Aerie Chill High Waisted Bike Short

Aerie Chill High Waisted Bike Short

$24.95
$9.98
Part of a matching set!
placeholder image Aerie Chill High Waisted Bike Short Aerie Chill High Waisted Bike Short

Aerie Chill High Waisted Bike Short

$24.95
$9.98
Part of a matching set!
placeholder image Aerie Chill High Waisted Bike Short Aerie Chill High Waisted Bike Short

Aerie Chill High Waisted Bike Short

$24.95
$9.98
Part of a matching set!
placeholder image Aerie Move High Waisted Bike Short Aerie Move High Waisted Bike Short

Aerie Move High Waisted Bike Short

$29.95
$11.98
placeholder image Aerie Move High Waisted Bike Short Aerie Move High Waisted Bike Short

Aerie Move High Waisted Bike Short

$29.95
$11.98

Aerie Shorts

Excluded from AEO Promotion.
placeholder image Aerie Breezy Short Aerie Breezy Short

Aerie Breezy Short

$34.95
$13.98
placeholder image Aerie Real Me Layer Short Aerie Real Me Layer Short

Aerie Real Me Layer Short

$34.95
$13.98
placeholder image Aerie Real Me Layer Short Aerie Real Me Layer Short

Aerie Real Me Layer Short

$34.95
$13.98
placeholder image Aerie Acid Wash Short Aerie Acid Wash Short

Aerie Acid Wash Short

$34.95
$13.98
placeholder image Aerie Acid Wash Short Aerie Acid Wash Short

Aerie Acid Wash Short

$34.95
$13.98
placeholder image Aerie Chambray Short Aerie Chambray Short

Aerie Chambray Short

$39.95
$15.98
placeholder image Aerie Beech Fleece Short Aerie Beech Fleece Short

Aerie Beech Fleece Short

$34.95
$13.98
Part of a matching set!
placeholder image Aerie Beach Fleece Short Aerie Beach Fleece Short

Aerie Beach Fleece Short

$34.95
$13.98
Part of a matching set!
placeholder image Aerie Beach Fleece Short Aerie Beach Fleece Short

Aerie Beach Fleece Short

$34.95
$13.98
Part of a matching set!
placeholder image Aerie Denim Fringe Short Aerie Denim Fringe Short
Online Only

Aerie Denim Fringe Short

$39.95
$15.98
placeholder image Aerie Denim Fringe Short Aerie Denim Fringe Short
Online Only

Aerie Denim Fringe Short

$39.95
$15.98
placeholder image Aerie Denim Short Aerie Denim Short
Online Only

Aerie Denim Short

$34.95
$13.98
Part of a matching set!
placeholder image Aerie Fleece Short Aerie Fleece Short

Aerie Fleece Short

$24.95
$9.98
placeholder image Aerie Real Soft® Ruffle Hem Short Aerie Real Soft® Ruffle Hem Short

Aerie Real Soft® Ruffle Hem Short

$29.95
$11.98
placeholder image Aerie Real Soft® Ruffle Hem Short Aerie Real Soft® Ruffle Hem Short

Aerie Real Soft® Ruffle Hem Short

$29.95
$11.98
placeholder image Aerie Fleece Tie Dye Short Aerie Fleece Tie Dye Short

Aerie Fleece Tie Dye Short

$24.95
$9.98
placeholder image Aerie Sporty Terry Short Aerie Sporty Terry Short

Aerie Sporty Terry Short

$29.95
$11.98

Content is loading...

Women’s Clearance and Sale Clothing

Make every day better with a little help from women’s clearance and sale clothes from American Eagle. Women’s clothing sales are there to make your outfits better without breaking the bank, and they allow you to try out a new style or a new look at a great price. Find all the essentials you’re always looking for like discount jeans and sale shirts, and stock up on other sale clothes designed to round out your look with something fresh that reflects your personal style daily.

At AE, our discount clothes don’t just cover the basics – you can find new, must-have styles to upgrade your look every season. Shop women’s sale shirts like crop tops, tube tops, tank tops, baby t-shirts, bodysuits, kimonos & much, much more. Women’s sale shirts come in all kinds of designs, colors and prints – so try out a new style and find the right one for you. They’re made with super soft fabrics and bright and bold prints made to look good and feel even better.

And since our clearance clothes include fresh styles like Mom shorts, bike shorts, soft pants, skirts, leggings, overalls and more, you’ll never run out of bottoms to wear with your new tops. Shop sale jeans in your favorite styles like jeggings, high-waisted jeans, cropped jeans, skinny jeans, Mom jeans and more in fresh washes with must-have destruction like ripped knees, frayed hems & other hand-made distressing. Jean sales help you stock up on your favorite styles – so check them out today and add more denim to your look.

Round out your look effortlessly with other women’s sale clothes like jackets, dresses, jumpsuits, shoes, accessories & more. Shop mark-down clothes for women and refresh your style on the daily with a new look and feel. Other clearance items like perfume & beauty, gifts & tech, and apartment décor help refresh your style, look and home whenever you want.